Alles om ons heen bestaat uit energie en iedere energievorm bestaat uit plus en min. De mens dus ook. Maar wat zijn nou precies PLUSmensen en MINmensen?

Het zegt iets over je gedrag, manier van omgaan met problemen, informatieverwerking, relaties aangaan, en hoe je in het leven staat of naar het leven kijkt. Geen van beiden is beter dan de ander. PLUSmensen zoeken MINmensen op en andersom om een evenwicht te krijgen. Bij HSP-ers is het vaak belangrijk om te weten of je te maken hebt met een PLUSmens of met een MINmens, omdat je dan bij overprikkeling het gedrag beter begrijpt. Kinderen vertonen in dat geval vaak gedrag dat door hulpverleners verkeerd belicht kan worden waardoor het verkeerde stempeltje gegeven wordt en in dat geval ook onnodige medicatie om de symptomen te onderdrukken. Ik pleit ervoor om het kind in zijn geheel te bekijken en daarbij ook andere invalshoeken in ogenschouw te nemen zoals de parapsychologie.

Twintig procent van de wereldbevolking is een Hoog Sensititief Persoon, dus kunnen we eigenlijk niet meer daar omheen. Dat betekent dat ze meer voelen dan  een niet HSP-er. Paranormaal betekent dat je iets kunt waarnemen wat een ander Niet kan waarnemen. Dat kan zijn: zien, horen, ruiken, weten en/ of voelen. Dat haalt meteen de parapsychologie uit het zweverige hoekje en misschien wordt het dan serieuzer genomen. Want hebben alle ADHD-ers wel echt de juiste diagnose gesteld gekregen? Ongeveer 6 % van de kinderen heeft daadwerkelijk ADHD blijkt uit onderzoek. Maar hoe komt het dan dat er 15 % van de kinderen het stempeltje opgeplakt krijgt vanwege hun gedrag en prikkelverwerking? En dan heb ik terecht twijfels bij de medicatie die ze vervolgens voorgeschreven krijgen. Wordt het dan niet tijd om HSP bij een onderzoek serieus in overweging te nemen ?

PLUSmens

 • Extrovert
 • Impulsief
 • Dominant (gedrag)
 • Overheersend/ grensoverschrijdend (gedrag)
 • Dynamisch
 • Hard voor zichzelf
 • Bij kinderen trek ik een vergelijking met Teigetje

MINmens

 • Introvert
 • Bedachtzaam
 • Teruggetrokken/gesloten (gedrag)
 • Afwachtend
 • Volgzaam
 • Lijkt vaak kwetsbaar (niet assertief)
 • Bij kinderen trek ik een vergelijking met Ior

Een PLUS HSP-er heeft bij overprikkeling veel kenmerken van ADHD en een MIN HSP-er heeft veel kenmerken van PDD-NOS en/of een autistisch aanverwante stoornis.

Door simpele en vooral makkelijk uitvoerbare afsluittechnieken kunnen HSP-ers ervoor zorgen dat ze niet overprikkeld raken. Om de juiste diagnose te stellen adviseer ik om eerst deze afsluittechnieken te gebruiken zodat er een zuiver beeld verkregen wordt van het gedrag van het kind.

Door kennis te bundelen hebben niet alleen kinderen en hun ouders er baat bij, maar ook wij als hulpverleners. Je blik op een kind wordt verruimd door verschillende invalshoeken te gebruiken.

We hebben tenslotte maar één ding voor ogen toch?

En dat is het welzijn van het kind!