Als kind hebben de meeste personen wel meegekregen van hun ouders dat je altijd eerlijk moet zijn. Voor een goede relatie is oprechtheid noodzakelijk. Maar is een kind er wel bij gebaat als een ouder altijd de gehele waarheid vertelt? Of moet je als ouder soms een uitgeklede versie vertellen om je kind te beschermen?

Een kind heeft een andere denkwijze dan een volwassene en is daarom soms niet in staat om zaken – zoals bijvoorbeeld ziekte – in zijn ware proporties te zien. Wat voor ons begrijpelijk is, kan door een kind zo uitvergroot worden, dat het een regelrechte nachtmerrie kan worden en zelfs gevolgen kan hebben voor de rest van zijn leven.

TACT EN DOSEREN
Een kind voorlichten dat een naast familielid ziek is, vraagt ook om enige vorm van tact en inlevingsvermogen. Je kunt het kind vertellen dat het familielid ziek is en daarom regelmatig naar het ziekenhuis zal moeten voor behandelingen. Geef het kind dan even de tijd om aan de situatie te wennen en dan kun je beetje bij beetje meer informatie toevoegen. Deze manier van gedoseerd informeren naar kinderen maakt het minder beladen en haalt het kind niet in één keer uit zijn evenwicht. Probeer ook het kind te informeren nadat je zelf de mogelijkheid hebt gehad om het te verwerken, zodat tijdens het informeren geen heftige emotionele ontladingen van jouw kant plaatsvinden. Het kind mag weten dat je verdrietig bent, maar niet dat je emotioneel ingestort bent.

STAP IN DE WERELD VAN HET KIND
Soms is het goed om niet te gedetailleerd te vertellen wat er precies aan de hand is. Stap in de wereld van het kind en kijk wat een kind kan bevatten. Kinderen die stil alles opzuigen qua informatie en vaak niet reageren, zijn vaak binnenvetters die je goed in de gaten moet houden. Een kind mag emotioneel een terugval hebben, maar door de situatie zo positief mogelijk te benaderen kan zelfs in een moeilijke tijd ruimte worden gecreëerd voor lichtpuntjes.

Eerlijkheid kan voor sommige kinderen gevolgen hebben in hun ontwikkeling. Een kind dat in zijn jeugd veel blootgesteld is aan levensbedreigende ziekteverhalen, kan hypochondrie ontwikkelen. 5 % van de Nederlandse bevolking heeft te kampen met deze psychische aandoening. Op een relativerende manier over ziektes praten maakt de kans hierop kleiner.

Eerlijk zijn tegenover je kinderen is belangrijk, maar zorg ervoor dat je eerlijkheid niet te grote gevolgen heeft omdat het kind het niet kan behappen. Stap in de wereld van je kind.